Animoterapie

Představte si ten příjemný pocit, když za uchem drbete svého domácího mazlíčka.
Pes, kočka, kůň nebo jakékoli jiné zvíře dokáže svou láskou a vděčností člověka doslova nabít energií, zahnat všechny jeho chmury a trápení, zlepšit náladu a dokonce zdravotní stav.

A přesně o tom je celá animoterapie – metoda využívající zvíře k tomu, aby pomáhala těm, kdo to nejvíce potřebují. Anglosaská literatura používá doslova označení „terapie prostřednictvím domácích mazlíčků“. Ať už se nám tento termín zamlouvá, nebo ne, důležité je, že mazlíčkem může být nejen velké zvíře jako kůň (někdy i slon, podle regionálních zvyklostí) či běžná domestikovaná zvířata (pes, kočka), ale třeba i ryba, hmyz, drobný hlodavec, pták, žába nebo plaz. Člověk, který chová zvířata, za ně zároveň přebírá odpovědnost. Protože zvířata vyžadují dodržování pravidelného denního rytmu, nutí pacienty k cílenému a soustředěnému chování, a to bez ohledu na věk. Zvířata nejsou tak náladová jako lidé, a proto pozitivně ovlivňují psychický a fyzický stav člověka. Vědecké výzkumy tuto skutečnost opakovaně potvrdily.

Zvířata mohou napomáhat k:

  • psychické stimulaci
  • rozvoji sociální komunikace
  • a uspokojovat pocit bezpečí a jistoty

Prostřednictvím zvířete se snáze navazuje terapeutický vztah s klienty, kteří jsou více uzavřeni do sebe. Naučí se tak například lépe vyjadřovat své emoce, radost, těšení se z přítomnosti zvířete nebo na zvíře.

Zvíře dokáže motivovat:

  • k nácviku mluvení (volání na zvíře, dávání povelů)
  • k nácviku jemné motoriky (zvláště u dětí s mozkovou obrnou – hlazení a krmení zvířete)
  • k rozvoji fantazie
  • a být vděčným tématem rozhovoru
  • k tomu být tématem kreseb, výtvarného projevu

 

 

Přátelské zvíře přináší pocit pohody, uvolnění a pozitivně ovlivňuje míru a vnímání stresu.

Zvířata zkrátka napomáhají prožívat pocity emocionálního uspokojení a naplnění jak u lidí zdravých, tak u lidí zdravotně postižených.

© 2024 Chocland.cz Všechna práva vyhrazena.